Библиотеката низ историјата


Во овие седумдесет и три години постоење и делување, Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје е институција од областа на културата која остварува значајна улога во собирањето, чувањето, заштитата, истражувањето, проучувањето, промовирањето и користењето на пишаната културна историја, давајќи придонес во развивањето на знаењето и негувањето на националните културни вредности.

По ослободувањето на Скопје, во март 1945 година е донесена одлука за формирање на библиотека во градот. По претходно извршените подготовки, на 15 ноември истата година Библиотеката ја започнува својата културно-просветна дејност, со почетен книжен фонд од 3 500 публикации, од кои 500 книги биле детска литература. Во весникот „Нова Македонија“ од 16.11.1945 година е објавен написот: Градската библиотека – читална на град Скопје.

Дел од книжниот фонд со строга селекција бил преземен од предвоената библиотека која работела во Скопје од 1935 до 1940 година, а дел бил подарок од граѓаните на Скопје. Од основањето па сѐ до крајот на 1955 година, Библиотеката функционира како Градска библиотека, а од 1956 година е прогласена за околиска и е преименувана во Народна библиотека на Скопската околија, задолжена да делува како библиотечен центар за околијата. Oд 1953 до крајот на 1955 година сите библиотеки во Скопје биле под заедничка управа на Градската библиотека.

Целата историја

Настани

Објавено: 18 Ноември 2021 Известување

Почитувани читатели,
Градската библиотека „Браќа Миладиновци“, сакајќи да излезе во пресрет на барањето на Универзитетското студентско собрание на „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје , ќе побара мислење од Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство за продолжување на работното време на читалните од 21 часот (како што работат сега) на 24/7 и ќе постапи согласно препораките од Комисијата.

Објавено: 15 Ноември 2021 76 години Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје

Денешниот ден е уште едно значајно испишување на историјата на библиотеката, почнувајќи од 15ти ноември 1945 година, кога Градската библиотека ја започна својата културно – просветна дејност.

Објавено: 15 Октомври 2021 Работен дел на Вториот форум на библиотечна унија, “Libraries as essential in challenging times offer meaningful connectivity: New approaches to library design”

13 октомври Панел 1 и 2, Integration of Libraries in the Post-epidemic era, What`s next? Development of Public Libraries, Construction of Smart Libraries 14 октомври Панел 3 и 4 Library development mode under the integration of tradition and innovation, Libraries and digital inclusion; Post-epidemic period and reading promotion, Knowledge, Globalization, Development

Објавено: 15 Октомври 2021 Свечено отворање на Вториот форум на библиотечна унија на земјите од ЦИЕ и НР Кина во Градска библиотека “Браќа Миладиновци” Скопје

Свечено отворање на Вториот форум на библиотечна унија на земјите од ЦИЕ и НР Кина во Градска библиотека “Браќа Миладиновци” Скопје во присуство на г-ѓа Сузана Данаилова, директор на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“, г-ѓа Ирена Стефоска, министер за култура на Р. Северна Македонија, г. Џанг Хју, министер за култура и туризам на Народна Република Кина, г-ѓа Љубица Јанчева, претседател на совет на Град Скопје, г.Џанг Ѕуо, амбасадор на Народна Република Кина во Р. Северна Македонија и г-ѓа Барбара Лисон, претседател на ИФЛА

Објавено: 08 Октомври 2021 Втор форум на библиотечна унија на земјите од ЦИЕ и НР Кина

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје е членка на „Библиотечна унија на земјите од ЦИЕ и НР Кина“ од 2018 година кога беше одржан Првиот Форум на унијата во градот Ханџу НР Кина, во Градската библиотека, каде се наоѓа Секретаријатот на Библиотечната унија. Библиотечната унија е дел од меѓународната соработка на Унијата на земјите од ЦИЕ и НР Кина и центарот за културна соработка на земјите од Унијата со центар во Скопје.


Објавено: 04 Октомври 2021 Литературно читање за деца

На 04.10.2021 год., понеделник, во 12 часот, библиотеката „Ј.Х.Џинот“ - Драчево, која е дел од интегрираниот систем на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци”- Скопје, беше домаќин на уште еден културен настан кој е дел од проектот „Читај ми“, финансиски подржан од Градот Скопје. Настанот е плод на заедничка организација и реализација на библиотеката „Ј.Х.Џинот“ и издавачките

Објавено: 17 Септември 2021 “Детски литературен хепенинг“

На 17.09.2021 год., петок, во 12 часот, библиотеката „Илинден“ која е дел од интегрираниот систем на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци”- Скопје, беше домаќин на интересен културен настан, литературно читање за деца на возраст од 8-12 години.

Објавено: 23 Август 2021 Курс по англиски јазик

Библиотеката „Другарче“ врши упис на ученици од III до IX одделение за курс по англиски јазик. Новата учебна година започнува на 15 септември 2021 год. Информации на тел. 02/3061-551 и 075 603 856 или во просториите на библиотеката.

Објавено: 30 Јули 2021 Промоција на книгата „Кажете им дека заминав“

На 29ти јули 2021 година, во паркот на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци “ – Скопје, се одржа промоција на најновата поетска книга на македонскиот поет Томе Велков „Кажете им дека заминав“. Марина Мијаковска зборуваше за најновата книга на Велков. Стихови од поезијата на авторот интерпретираше актерот Теоман Маскут. Томе Велков а автор на поетските книги: „Јужен ветер“, „Копнежи и соништа“, „Жолти сеќавања“ и „Чудно време“.

Објавено: 27 Јули 2021 Промоција на „Кажете им дека заминав“

Во четврток, 29 јули 2021 година, со почеток во 19.00 часот во паркот на ЈУ Градска библиотека „Брака Миладиновци “ – Скопје, ќе се одржи промоција на најновата поетска книга на македонскиот поет Томе Велков „Кажете им дека заминав“. За најновата книга на Велков ќе зборува Марина Мијаковска а стихови ќе чита актерот Теоман Маскут. Томе Велков а автор на поетските книги: „Јуќен ветер“, „Копнежи и соништа“, „Жолти сеќавања“ и „Чудно време“.

Објавено: 02 Јуни 2021 Чествување на Коле Чашуле

На 2 јуни 2021 година во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје се одржа чествување на големиот македонски прозаист и драматичар Коле Чашуле.

Објавено: 28 Мај 2021 Чествување на Коле Чашуле

На 2 јуни 2021 година во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје ќе се одржи чествување на големиот македонски прозаист и драматичар Коле Чашуле. Чествувањето е по повод сто години од неговото раѓање. За огромното дело на Коле Чашуле ќе говори проф.д-р Весна Мојсова -Чепишевска а делови од творештвото ќе интерпретира актерката Јована Спасиќ.

Објавено: 28 Мај 2021 Дигитална библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Дигитализацијата на книжниот фонд на библиотеките е дел од современата пракса која овозможува тој да биде зачуван, архивиран, презентиран и лесно достапен во форма на онлајн дигитална библиотека до корисниците.

Објавено: 21 Мај 2021 Во чест на Светите Браќа

Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје, библиотека „Другарче“ традиционално, по 10-ти пат организираше литературен натпревар-конкурс по повод празникот „Св. Кирил и Методиј“ (24-ти Мај) за учениците од основните училишта во Скопје. Поради пандемијата со КОВИД 19 натпреварот мораше да се одржи ONLINE, а истиот немаше меѓународен карактер како минатата година. Оваа година учениците имаа две теми за литературно претставување:

Објавено: 05 Мај 2021 Известување

Почитувани читатели, од 06.05.2021г. библиотеката ќе работи од понеделник-петок до 19 часот

Објавено: 21 Април 2021 Одлука за избор за унапредување

Врз основа на член 77-и од Законот за култура и член 15 од Правилникот за унапредување на даватели на јавни услуги во културата во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје,РСМ, согласно Интерниот оглас за унапредување бр.02-243/1 од 13.04.2021 објавен на веб страната на Библиотеката и донесениот предлог на комисијата бр.02 – 301/1 од 20.04.2021 година, директорот ја донесе следната одлука.

Објавено: 13 Април 2021 Интерен оглас за унапредување

Врз основа на член 77-и од Законот за културата („Службен весник на РМ„ бр.31/98,49/03,82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16) и член 4 од Правилникот за унапредување на даватели на јавни услуги во културата на Јавната установа Градска библиотека „Браќа Миладиновци„ – Скопје, РСМ, согласно известувањето бр.18-3284/2 од 07.04.2021 година на Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства, Секторот за општи – правни, материјално финансиски работи и човечки ресурси, објавува Интерен оглас

Објавено: 13 Април 2021 Онлајн работилница

Во периодот од 7 - 8 април, нашата библиотека, односно неколку библиотекари имаа можност да учествува на онлајн работилницата за развој на компетенции за писменост и други јазици преку организирани активности. Работилницата беше реализирана во рамките на проектот Еразмус +

Објавено: 13 Април 2021 Јавен оглас

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци„ – Скопје, РСМ има потреба од вработување на 8(осум) лица на определено време: 1(еден) административен службеник, 3(три) даватели на јавни услуги и 4 (четири) помошно-технички лица, на следните работни места :

Објавено: 31 Март 2021 Известување

ПОЧИТУВАНИ ЧИТАТЕЛИ, ВО СОГЛАСНОСТ СО НОВИТЕ МЕРКИ НА ВЛАДАТА, ОД 06.04.2021 ДО 20.04.2021 БИБЛИОТЕКАТА ЌЕ РАБОТИ ОД ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТОК ДО 18 ЧАСОТ

Објавено: 31 Март 2021 Дигитализација на збирката на стари и ретки книги, стари весници и фотографии од фондот на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци, Скопје

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ Скопје е носител и организатор на Проектот „Дигитализација на збирка на стари и ретки книги и фотографии од фондот на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци, Скопје“, финансиран од Град Скопје и Градоначалникот, а воедно е дел од Програмата во областа на културата од јавен интерес за Град Скопје за 2020 година.

Објавено: 22 Март 2021 Одбележување на 21 Март - Светскиот ден на поезијата

По повод Светскиот ден на поезијата 21 Март, Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје и Средното училиште на Град Скопје „Георги Димитров“ ја продолжуваат долгогодишната соработка во организирање и реализирање заеднички културни настани.

Објавено: 22 Март 2021 Меморандум за соработка

Директорката на ЈУ Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје и директоротна ПСЗУ „Хантерс Лајф“ - Катланово, Скопје потпишаа меморандум за соработка кој ќе опфати низа активности од областа на едукацијата, социјализацијата, интерактивноста и креативноста на старите лица преку библиотерапија.

Објавено: 18 Март 2021 Чествување на Анте Поповски

На 18 март 2021 година, со почеток во 12.00 часот во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје, се одржи честување на големиот македонски поет Анте Поповски. По повод 90 години од неговото раѓање беседа за неговото творештво одржа проф. д-р Кристина Николовска, а стихови од неговата поезија рецитираше актерката Јована Спасиќ

Објавено: 16 Март 2021 Чествување на Анте Поповски

На 18 март 2021 година, со почеток во 12.00 часот во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје, ќе се одржи честување на големиот македонски поет Анте Поповски. По повод 90 години од неговото раѓање беседа за неговото творештво ќе одржи проф. д-р Кристина Николовска, а стихови од неговата поезија ќе рецитира актерката Јована Спасиќ.

Објавено: 16 Февруари 2021 Читател рекордер за 2020 година

Манифестацијата „Читател рекордер“ за 2020 година, која традиционално се одржува во нашата библиотека, но поради пандемијата која го зафати целиот свет, не можеше да се одржи со физичко присуство. Библиотека „Браќа Миладиновци“ продолжува со традицијата и одлучи да ги награди најредовни читатели, со пофалница и бесплатна годишна членска карта.

Објавено: 18 Јануари 2021 Известување

На ден 19 Јануари (Вторник) библиотеката нема да работи


Објавено: 09 Јануари 2021 Здружение Светла Надеж

На 09.01.2021 год., во библотеката “Цветан Димов” започна прва активност со тема “Комуникација”. Имаме задоволство да соработуваме со здружението “Dritë Shprese” (Светла Надеж)...

Објавено: 29 Декември 2020 Известување

На ден 31(четврток) Декември одделенијата за позајмување книги ќе бидат отворени до 12ч. Читалните ќе бидат отворени до 12ч. На ден 01(петок) Јануари, 2021г. библиотеката нема да работи.

Објавено: 24 Декември 2020 Новогодишни желби

И оваа година желбите на студентите од читалната при Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ испишани на новогодишната елка, патуваат до Дедо Мраз. Посакуваме во Новата 2021 година, сите желби да им бидат исполнети.

Објавено: 22 Декември 2020 Донација на книги од Форумот на словенските култури (ФСК) – по предлог од издавачката куќа „Слово“

Форумот на словенските култури (ФСК) со седиште во Љубљана, Словенија, кој ја координира културната соработка на тринаесет словенски земји членки на планот на културата и уметноста, во соработка со издавачи во одделните држави, го остварува и познатиот проект „100 словенски романи“.

Објавено: 17 Декември 2020 Признание

Национална установа - Центар за култура "Ацо Шопов" - Штип додели Признание на ЈУ Градска библиотека "Браќа Миладиновци" - Скопје за афирмација и популаризација на ликот и делото на Ацо Шопов


Објавено: 11 Декември 2020 Во чест на Св. Климент

По 12-ти пат учениците од основните училишта во Скопје, а од оваа година и од соседните држави имаа можност да земат учество на Меѓународниот литературен конкурс организиран од библиотека „Другарче“, ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје, во чест на празникот „Св. Климент Охридски“.

Објавено: 28 Септември 2020 Бела ноќ

Во рамките на овогодишната Бела ноќ, во ЈУ Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје, со почеток во 20 часот, се одржа поетско читање на новата генерација современи Македонски поети...

Објавено: 22 Септември 2020 Библиотеки на интернет за време на пандемијата КОВИД 19

Почитувани,
На 22, 23 и 24 септември 2020 година беше организиран експертски состанок на Златибор и Чајетина Пандемијата покрена многу тешки прашања. Прашањето над сите прашања е - како библиотекарите ја вршат својата работа? Библиотеките треба да се навикнат на реалноста на работење во време на пандемијата на КОВИД 19. Во првите редови е влијанието на дигиталните технологии, односно како корисниците, како и давателите на услуги, можат да користат дигитални алатки за да ја подобрат нивната интеракција, но и глобалната работа. Користете го трансформацискиот потенцијал на дигитализацијата при создавањето на високо поврзани интелигентни, ефикасни, сигурни и одржливи библиотечни услуги. Погледнете ги видеата во следниот линк:

Објавено: 31 Август 2020 Соопштение

Почитувани,
Од 01.09.2020 година започнува со работа читалната во библиотека ,,Страшо Пиџур”, која е дел од ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје. Библиотеката се наоѓа на улица ,,11 Октомври” бб. Читалната со 18 слободни места ќе работи со однапред утврден протоколод 08:00 до 19:00 часот од понеделник до петок

Објавено: 27 Август 2020 Соопштение за работа на читалните

Почитувани,
Од 01.09.2020 година читалните ќе работат од 08:00 до 19:00 часот од понеделник до петок. Протоколот за работа на читалните е на следниот линк


Објавено: 07 Август 2020 Универзална децимална класификација

Во издание на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“-Скопје излезе од печат библиотекарскиот прирачник „Универзална децимална класификација“ од авторите Силвана Јакимова, библиотекар-советник и Радослав Љубиќ, библиотекар-советник.

Објавено: 30 Јули 2020 „Силно светнал ден“

„Силно светнал ден“ во ЈУ Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ Реконструирана електриката и плафоните во холовите на приземје и првиот кат.

Објавено: 20 Април 2020 „Моќта на словото“

Почитувани,
Во издание на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје излезе одпечат книгата „Моќта на словото“ на авторите Радослав Љубиќ и СилванаЈакимова. Издавањето на книгата е финансиски помогнато од Министерството за култура на Р.С. Македонија. Библиотеката „Другарче“ која е дел од ЈУ Градска библиотека „БраќаМиладиновци“ е местото каде што секоја година, на 8-ми декември се чествува празникот „Св. Климент Охридски“. Оваа Библиотека ја има таа „привилегија“ да ги „консумира“ најдобрите детски литературни остварувања во чест Светецот македонски, сесловенски. Книгата ги содржи наградените творби на литературните конкурси организирани во таа чест, од 2011 година до денес.

Објавено: 12 Март 2020 Соопштение

Почитувани,
Согласно мерките и препораките од Владата (по предлог заклучоци од Комисија за заразни болести) донесени на ден 11.03.2020 година ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје донесе одлука дека Библиотеката нема да работи со корисниците, односно ќе биде затворена. Одлуката стапува во сила веднаш. За престанокот на оваа одлука дополнително ќе бидете известени согласно состојбата и препораките.

Објавено: 10 Март 2020 Соопштение

Почитувани,
Согласно мерките и препораките од Владата (по предлог заклучоци од Комисија за заразни болести) донесени на ден 10.03.2020 година ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ - Скопје донесе одлука дека Библиотеката нема да работи со корисниците на читалните, односно ќе бидат затворени. Одделите за издавање на книги ќе си работат со нормално работно време. Одлуката стапува во сила веднаш . За престанокот на оваа одлука дополнително ќе бидете известени согласно состојбата и препораките.

Објавено: 10 Февруари 2020 Интерактивна книжевна работилница

Во нашата библиотека на 13 февруари 2020 година ќе се одржи Интерактивна книжевна работилница посветена на списанието за деца „Развигор“. Средбата ќе се одржи во соработка со Редакцијата „Детска радост“ и на неа ќе присуствуваат наставниот кадар и учениците од ООУ „Кирил и Методиј“ од Стајковци. Гости на настанот ќе бидат Славчо Пеев, одговорен уредник на списанието за деца „Развигор“, Вера Андон, поет за деца, Ксенија Трајчева, писател за деца и Сузана Томовска, илустратот за деца.Средбата да ќе се одржи во спомен-собата Миладиновци со почеток во 11.00 часот.

Објавено: 10 Февруари 2020 Nescafe новиот простор за кафе и разговори за сите посетители

Книгите и кафето отсекогаш одлично си пасувале 😊. Библиотеката "Браќа Миладиновци" благодарение на Nescafe го доби новиот простор за кафе и разговори за сите посетители.

Читателите рекоа...
Хулија

Дарко

Ивана

Васко

Петар