Куклена претстава на тема: Здрава храна, заболекар и бонтон