Чествување на Гане Тодоровски, по повод 90 години од раѓањето