Учество на конференција на библиотечна унија во Варшава