Ученици од ОУ „Коле Неделковски“ ја посетија Библиотеката