Наставна активност на тема: „Најмладите пријатели на библиотеката во светот на бајките“