Органи на управување

Менаџерски тим:

 • Снежана Стојчевска – директор
 • Радослав Љубиќ – виш библиотекар – програмски раководител
 • Јулија Темелкова – библиотекар советник – раководител на Централна библиотека „Браќа Миладиновци“
 • Силвана Јакимова – виш библиотекар – раководител на Централна библиотека „Другарче“
 • Јулија Симовска – Динковска – раководител на Централна библиотека „Страшо Пинџур“
 • Адије Дестановиќ – раководител на Централна библиотека „Цветан Димов“
 • Васко Тодоровски – секретар на библиотека „Браќа Миладиновци“

Управен одбор:

 • Марина Митковска – член
 • Игор Настоски – член
 • Ерхан Фејзов – член

Надзорен одбор:

 • Насер Нухи – член
 • Александар Степаноски – член
 • Дејан Тренчески – член

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: