Ученици од приватното ОУ „Јахја Кемал“ – Скопје во посета на библиотеката „Другарче“