Браќа Миладиновци

Работно време:

понеделник до петок од 08-20 часот, со читатели до 19.30 часот, сабота од 7:00 – 15:00, со читатели до 14.30 часот.


Адреса:

Булевар “Партизански одреди” бр. 22, Општина Центар


Телефон:

++389 (02) 3162-544


Сектори библиотеки

ДРУГАРЧЕ
Адреса:

Ул. „Никола Русински“ бр. 1, Општина Карпош 2

Работно време:

Од понеделник до петок од 8:30 – 20:00, со читатели до 19.30 часот сабота од 7:00 – 15:00, со читатели до 14.30 часот.


СТРАШО ПИНЏУР
Адреса:

Ул. “11-ти Октомври” бр. 25, Општина Центар

Работно време:

Понеделник до петок од 08 – 20 часот сабота од 07 – 15 часот


ЦВЕТАН ДИМОВ
Адреса:

Ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр.5, Општина Чаир

Работно време:

Понеделник до петок од 08-20 часот


Автобуски линии:

2, 2а, 4, 4а, 7, 11, 12, 19, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24, 56, 60


Сектор: библиотека „Браќа Миладиновци“

Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ од Скопје, претставува современ библиотечно-информациски сервис, регионален и едукативен центар. Богата програмаска активност, многубројни услуги и акции кои перманентно ги нудиме за нашите членови. Можност за максимално користење на книжните фондови со кои располага библиотеката, пристап до информации следејќи ги светските трендови во областа на библиотекарството и информациските технологии, а со тоа подобрување на културниот и социјалниот живот на сите граѓани, особено на оние кои доаѓаат од другите градови. Нашата цел е секогаш библиотеката да биде центар на културните настани во градот. Библиотеката располага со комплетно реновирани и современо опремени оддели и читални кои работат 24 часа, овозможувајќи пријатно место за сите читатели и пријатели на библиотеката.

Во составот на библиотеката „Браќа Миладиновци“ работат повеќе оддели:
Менаџерски тим:
 • М-р Сузана Данаилова – библиотекар советник – директор
 • Радослав Љубиќ – библиотекар советник – програмски раководител
 • Јулија Темелкова – библиотекар советник – раководител на Централна библиотека „Браќа Миладиновци“
 • Силвана Јакимова – библиотекар советник – раководител на Централна библиотека „Другарче“
 • Јулија Симовска – Динковска – виш библиотекар - раководител на Централна библиотека „Страшо Пинџур“
 • Адије Дестановиќ – библиотекар - раководител на Централна библиотека „Цветан Димов“
 • Васко Тодоровски – раководител на сектор - секретар на библиотека „Браќа Миладиновци“
Вработени:
 • М-р Сузана Данаилова – библиотекар советник - оддел за стручна обработка на монографски публикации
 • Радослав Љубиќ – виш библиотекар – каталогизатор
 • Снежана Георгиевска – библиотекар, оддел белетристика
 • Македонка Арсова – библиотекар помошник, оддел белетристика
 • Хулија Бајрам – библиотекар
 • Сања Јованова – библиотекар
 • Ивана Велкоска - библиотекар
 • Јасмина Стојмановска – библиотекар
 • Билјана Аџиовска Панџарова – библиотекар
 • Лидија Петковска – библиотекар помошник, оддел за детска литература
 • Гордана Петревска – библиотекар, оддел за научна литература
 • Жаклина Угриноска – виш библиотекар, оддел роднокраен
 • Валентина Малиќ-Андоновска – библиотекар, оддел периодика
 • Јулија Темелкова – библиотекар советник, оддел за стручна обработка на монографски публикации
 • Братислав Ташковски – библиотекар помошник,оддел за популаризација на книгата
 • Биљана Кочишка – библиотекар советник, оддел за странска литература
 • Гордана Андреева – библиотекар советник, оддел за дигитализација
 • Елизабета Дојчиновска - библиотекар помошник
 • Ивона Џамтовска - Јанкуловска – виш библиотекар, оддел за дигитализација
 • Андријана Апостоловска – виш библиотекар, оддел за дигитализација
 • Илија Павлов – библиотекар помошник, подвижна библиотека
 • Тијана Кешќец – библиотекар помошник
 • Ѓулизар Кадри – книговрзец
 • Даниела Јованоска - книговрзец
 • Васко Тодоровски – секретар - раководител на сектор
 • Анета Механџиска – раководител на одделение
 • Дарко Пешиќ – советник главен книговодител
 • Филип Симевски - сораб.за информат.работи
 • Хајрун Али – помошно технички обезбед.
 • Черкин Дулови – помошно технички обезбед.
 • Зуљфи Зибери – помошно технички обезбед.
 • Здравко Јаковлевски – помошно технички обезбед.
 • Светлана Василевска – помошно техички хигиен.
 • Снежана Митевска – помошно техички хигиен.
 • Негица Димитријевска – помошно техички хигиен.