„Меѓународна конференција на библиотекари, иноватори и креативци“