Завршна приредба на децата од игралната во библиотеката „Другарче“