Реновирање на училницата каде што се одржува курсот по англиски јазик во библиотеката „Другарче“