Одбележување на 21 Март - Светскиот ден на поезијата