Во чест на Св. Климент

 • ... Секоја книга е посебен брод
 • со кој дознаваме за нашиот род,
 • за минатото, сегашноста и иднината,
 • со знаење да ја осветлиме темнината...

Даниел Христовски (гран при)
ООУ „Јан Амос Коменски“- VII б одд.

 • ...Шта је шума без птица,
 • шта је небо без облака,
 • шта је књига без снова?
 • То је човек без пријатеља...

Милица Бојиќ (прво место)
ОУ „Јован Поповиќ“-Инѓија, Р. Србија VIII1 одд.

 • Книгите се бродови со кои пловиме низ времето
 • Пријателството е светлина што сјае во твоето срце, кога е темно надвор
 • Даниел Христовски ООУ „Јан Амос Коменски“- VII б одд.
 • Ема Маневска ООУ „Вера Циривири-Трена“- VI a одд.
 • Милица Симиќ ОУ „Јован Поповиќ“-Инѓија, Р.Србија-VII 1 одд.
 • Владислав Бојиќ ОУ „Јован Поповиќ“-Инѓија, Р.Србија-VI 2 одд.