Чествување на празникот „св. Климент Охридски“ во библиотеката „Другарче“