Јавен оглас за вработување на 3(три) лица

  1. Пријава за Стручен соработник за заштита на културно наследство – библиотекар (две места)
  2. Пријава за Стручен соработник за заштита на културно наследство – библиотекар помошник(едно место)