Донација на книги од Форумот на словенските култури (ФСК) – по предлог од издавачката куќа „Слово“