Соопштение

Се информираат корисниците на Библиотеката дека поради изведување на градежни работи во објектот на Матичната библиотека

„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ (Буњаковец, Партизански одреди бр.22)  нема да работи на деновите  3, 4 и 5 јануари (вторник, среда, четврток) 2017 година. Сите други библиотеки и библиотечни клонови ќе работат со нормално работно време.