Презентација

dscn3023

Нашата колешка Биљана Кочишка ги сподели искуствата од работата во проектот INELI-Balkan, не информира за новите трендови и иновации во библиотечната дејност и не поттикна да размислуваме за нови насоки, идеи и услуги во библиотекарството…