Работно времеРаботно времеРаботно време

Работно време

Секој ден од 8:30 до 20:00 часот (одд. Белетристика и Детски оддел од 8:00 до 20:00), со читатели до 19:30 часот, сабота од 7:00 до 15:00 часот, со читатели до 14:30. Работно време на читалните: читални (1 кат)-24/7, читални (2 кат)-8.00-19.30, сабота до 14.30. Телефон: ++389 (02) 3162-544 Факс: (02) 3127-016

Работно време

Секој ден од 8:30 до 20:00 часот (одд. Белетристика и Детски оддел од 8:00 до 20:00), со читатели до 19:30 часот, сабота од 7:00 до 15:00 часот, со читатели до 14:30. Работно време на читалните: читални (1 кат)-24/7, читални (2 кат)-8.00-19.30, сабота до 14.30. Телефон: ++389 (02) 3162-544 Факс: (02) 3127-016

Работно време

Секој ден од 8:30 до 20:00 часот (одд. Белетристика и Детски оддел од 8:00 до 20:00), со читатели до 19:30 часот, сабота од 7:00 до 15:00 часот, со читатели до 14:30. Работно време на читалните: читални (1 кат)-24/7, читални (2 кат)-8.00-19.30, сабота до 14.30. Телефон: ++389 (02) 3162-544 Факс: (02) 3127-016