Страшо Пинџур

Библиотеката “Страшо Пинџур” е основана 1946 година со соединување на неколку помали библиотеки од страна на Градскиот народен одбор. Својата библиотечна дејност ја започнува со 400 книги на 20 метри квадратен простор. Во 1956 година библиотеката е прогласена за општинска библиотека, по што следува прогласувањето за матична библиотека на територијата на тогашната општина “Кисела Вода” во 1962 година и нејзината интеграција со другите самостојни библиотеки во 1974 година.

Оддели во библиотеката:

 • oддел белетристика
 • oддел литература за деца
 • oддел за научна литература
 • читална
 • читална за дневен печат.

Клонови

СТАЛЕ ПОПОВ
РАЈКО ЖИНЗИФОВ
13-ти НОЕМВРИ
К. ПЕЈЧИНОВИЌ

МАРКО ЦЕПЕНКОВ
Ј. Х. ЏИНОТ
Ј. САНДАНСКИ

Работно време:

пон-пет 08-20ч
саб 07-15ч

Адреса:
Телефон:

Ул. “11-ти Октомври” бр. 25, Општина Центар
02 3128-306

Вработени:

 • Оливера Стојановска
 • Цветанка Тошевска
 • Виолета Гајдова-Рогова
 • Олгица Георгиевска
 • Лидија Димовска
 • Валентина Ѓорѓијевска
 • Добрица Јованоска
 • Виолета Котевска
 • Снежана Корубиновска
 • Благуна Маневска
 • Севда Мекиќ
 • Верица Миливојевиќ
 • Митра Нешевска
 • Тања Никчевска
 • Јулија Симовска-Динковска
 • Даниела Симоновска
 • Македонка Арсова
 • Донка Угриновска
 • Стојковиќ Марија – библиотекар

Автобуски линии: 4, 4а, 7