Централна библиотека „Другарче“

Библиотеката „Другарче“ е основана во далечната 1954 година, а од 1974 година со интеграцијата на четирите самостојни библиотеки во Скопје функционира како централна библиотека во рамките на Градската библиотека „Браќа Миладиновци“.

Со интеграцијата од 1974 година библиотеката го менува својот лик. Oд исклучително детска библиотека „ Другарче“ прерасна во современа библиотека која во целост одговара на предизвиците на новото време. Библиотеката целосно се става во функција на корисниците кои трагаат по квалитетно знаење, информации и креативно искуство. Библиотеката „Другарче“ и нејзините клонови, библиотеките „Ѓорче Петров“ и „Карпош“, се лоцирани на подрачјето на општините Карпош и Ѓорче Петров.

Оддели во библиотеката:

 • Оддел белетристика
 • Оддел литература за деца
 • Оддел за научна литература
 • Оддел за набавка и обработка на библиотечната граѓа
 • Оддел игрална
 • Оддел курс по англиски јазик

Клонови

КАРПОШ
Ул. Иван Аговски б.б., Општина Карпош 1
раб. време пон.- петок 08.00-19.30 часот

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Ул. Виа Игнатија б.б., Општина Ѓорче Петров
раб. време пон.- петок 08.00-19.30 часот

Работно време:

понеделник до петок од 8:30 – 20:00, со читатели до 19.30 часот
сабота од 7:00 – 15:00, со читатели до 14.30 часот.

Адреса:
Телефон:

Ул. „Никола Русински“ бр. 1, Општина Карпош 2
++389 (02)  3061-551

Вработени:

 • Силвана Јакимова – раководител
 • Мартин Матевски – библиотекар, каталогизатор
 • Елена Крстевска – виш библиотекар (оддел обработка)
 • Мери Кочевска – библиотекарски помошник
 • Виолета Котевска – библиотекарски помошник
 • Елица Каровска – библиотекарски помошник
 • Лидија Милутиновиќ – библиотекар (оддел научна литература)
 • Билјана Мирчевска – библиотекарски помошник
 • Тони Ристески – библиотекарски помошник
 • Валентина Саздова – библиотекар (оддел курс по англиски јазик)
 • Марија Стојковиќ – библиотекар
 • Јасна Тодоровска – библиотекарски помошник, инвентатор
 • Станка Несторовска – библиотекарски помошник, инвентатор
 • Александра Божиновска – библиотекар (оддел игрална)
 • Славка Јаневска – библиотекарски помошник
 • Радмила Маринковска – хигиеничар

Автобуски линии: 2, 2а, 4, 4а, 7, 11, 12, 19, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24, 56, 60