Другарче

Библиотеката „Другарче“ е основана во далечната 1954 година, а од 1974 година со интеграцијата на четирите самостојни библиотеки во Скопје функционира како централна библиотека во рамките на Градската библиотека „Браќа Миладиновци“.
Со интеграцијата од 1974 година библиотеката го менува својот лик. Oд исклучително детска библиотека „ Другарче’ прерасна во современа библиотека која во целост одговара на предизвиците на новото време. Оваа библиотека нуди квалитетна, брза и автоматизирана обработка на целокупната библиотечна граѓа според најновите светски стандарди. Библиотеката целосно се стави во функција на корисниците кои трагаат по квалитетно знаење, информации и креативно искуство.

Оддели во библиотеката:

 • Оддел белетристика
 • Оддел литература за деца
 • Оддел за научна литература
 • Оддел за набавка и обработка на библиотечната граѓа
 • Оддел игрална
 • Оддел курс по англиски јазик

Клонови

ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

КАРПОШ

Работно време:

понеделник до петок од 8:30 – 20:00, со читатели до 19.30 часот
сабота од 7:00 – 15:00, со читатели до 14.30 часот.

Адреса:
Телефон:

Ул. „Никола Русински“ бр. 1, Општина Карпош
02 3061-551

Вработени:

 • Трпана Димишковска
 • Мери Кочевска
 • Елена Крстевска
 • Радослав Љубиќ
 • Мартин Матевски
 • Лидија Милутиновиќ
 • Билјана Мирчевска
 • Станка Несторовска
 • Слободанка Павлова
 • Тони Ристески
 • Валентина Саздова
 • Јасна Тодоровска
 • Радмила Маринковска

Автобуски линии: 2, 2а, 4, 4а, 7, 19, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24