РАБОТНО ВРЕМЕ 08.30 - 19.30 САБОТА 07.30 - 14.30
Телефон: ++389 (02) 3162-544

Зачленување на деца до 14 годишна возраст, од предучилишна и училишна возраст.

Одделот располага со фонд на детски книги од домашни и странски автори, сликовници, илустрирани книги, енциклопедии  и лектирни изданија. Одделот е од отворен тип и децата имаат можност, книгите и другата литература да ја читаат во самиот оддел, или да ја користат надвор од библиотеката.  .

Работно време: од понеделник до петок – од 8.00-19.30, сабота од 7.00-14.30 часот.