РАБОТНО ВРЕМЕ 08.30 - 19.30 САБОТА 07.30 - 14.30
Телефон: ++389 (02) 3162-544

Одделот белетристика е наменет за читатели од 15 годишна возраст.  Располага со богат фонд  на книги од македонската книжевна продукција, книги од странски автори, актуелни наслови од различни жанрови, лектирни изданија, есеистика и критички осврти.Одделот е од отворен тип, читателите ги позајмуваат книгите за користење надвор од библиотеката.

работно време: од понеделник до петок – од 8.00-19.30, сабота од 7.00-14.30 часот.